Skip navigation.
Početna

E-post: info@n-um.com - Ne primamo više nova pitanja

audio by title 'zapostavljanje supruge'

Zapostavljanje supruge

minutes (2.16 MB)

Stvari koje rade mnogi muzevi i koje dovode do problema u braku. Predavac: Elvedin Pezic, prof.