Skip navigation.
Pocetna

NE PRIMAMO NOVA PITANJA *** E-post: info@n-um.com *** NE PRIMAMO NOVA PITANJA

Istina o zivotu na ovome svijetu

Video film organizacije "Harun Yahya" sa sinkronizovanim prevodom na bosanski. Veoma poucan i koristan film. Film je popracen ilahijama bez muzike.