Skip navigation.
Početna

- Ne primamo više nova pitanja

Istina o zivotu na ovome svijetu

Video film organizacije "Harun Yahya" sa sinkronizovanim prevodom na bosanski. Veoma poucan i koristan film. Film je popracen ilahijama bez muzike.