Skip navigation.
Početna

- Ne primamo više nova pitanja

Ya'sin

Video snimak sa predivnim ucenjem dijela Kur'anske sure "Ya-sin" jednog mladog djecaka sa tekstualnim prevodom na bosanski jezik.