Skip navigation.
Pocetna

NE PRIMAMO NOVA PITANJA *** E-post: info@n-um.com *** NE PRIMAMO NOVA PITANJA

Ya'sin

Video snimak sa predivnim ucenjem dijela Kur'anske sure "Ya-sin" jednog mladog djecaka sa tekstualnim prevodom na bosanski jezik.