Skip navigation.
Početna

- Ne primamo više nova pitanja

Novi način hifza za djecu i odrasle

Ovo je primjerak na osnovu kojeg sam uradio zadnje dvadeset i dvije sure. Svaki ajet se ponavlja 20 a negdje i više puta, ovisno o dužini ajeta i njegovoj težini za izgovor. Nakon toga sam stavio da se cijela sura ponovi dvadeset ili više puta. Prosječna dužina učenja je 30 min, tako da dijete koje bi redovno odvajalo dnevno 30 min za slušanje brzo završilo kompletno Amme džuz, za kraće od godinu dana, a da roditelji samo nadgledaju. Nije potrebno ništa posebno osim cd i mp3 player. Smatram da je ovaj način izvrstan za djecu i odrasle koji još nisu usavršili svoj tedžvid.Ukoliko imate savjeta,bujrum. Ukoliko ste zainteresovani da vam pošaljem ostatak, javite se e-mailom.Ovo posebno vrijedi za one koji žive van Evropskih granica (ili Austrije) i nisu u mogućnosti da dobiju ovaj cd, koji će se dijeliti u bajramskim paketićima u mesdžidu Tewhidu u Beču, inšaAllah. Abdullah Mujić, prof. -