Skip navigation.
Pocetna

E-post: info@n-um.com

Griješnik i Allahova milost

I na Kosovu dolazi du budjenja naroda i vracanja islamu, pa pogledajmo na ovom videu kako albanske daije daju svoj doprinos ovoj sahwi (budjenju).