Skip navigation.
Početna

E-post: info@n-um.com - Ne primamo više nova pitanja

Klanjači petkom

Video o muslimanima koji su se zadovoljili da samo klanjaju dzumu petkom, a o drugim namazima ne vode brigu.