Skip navigation.
Pocetna

NE PRIMAMO NOVA PITANJA *** E-post: info@n-um.com *** NE PRIMAMO NOVA PITANJA

Klanjači petkom

Video o muslimanima koji su se zadovoljili da samo klanjaju dzumu petkom, a o drugim namazima ne vode brigu.